LES ANGES DU 5 DECEMBRE 

LES ANGES DU 5 DECEMBRE 

L’ANGE ELOHIM – MALKHI HaH’aSh (YaH) – HAHASIAH

L’ANGE SERAFIM H’ÂM (YaH) – HAAMIAH

%d blogueurs aiment cette page :